• jinglong-1
  • jinglong-2
  • jinglong-3

Chuyên sản xuất các sản phẩm kiểm soát dịch hại

BIRD CONTROL

KIỂM SOÁT CHIM

CANGZHOU JINGLONG VÀ TELEX (HONG KONG) CÓ THỂ CUNG CẤP NHIỀU SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CHIM ĐÔ THỊ. ĐÀO TẠO KIỂM SOÁT CHIM ĐÔ THỊ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT. CHÚNG TÔI LÀM VIỆC VỚI CÁC NHÀ PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ĐỂ CHO CÁC NHÀ LẮP ĐẶT HỖ TRỢ KỸ THUẬT SIÊU HẤP DẪN.

INSECT CONTROL

KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG

CANGZHOU JINGLONG VÀ TELEX (HONG KONG) CÓ THỂ CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ CHỐNG BAY BAY VÀ LẬP TỨC CÔN TRÙNG.

RODENT AND WILDLIFE CONTROL PRODUCTS

SẢN PHẨM KIỂM SOÁT RODENT VÀ WILDLIFE

CANGZHOU JINGLONG VÀ TELEX (HONG KONG) CÓ THỂ CUNG CẤP RỘNG RÃI CÁC SẢN PHẨM KIỂM SOÁT RODENT CHO CÁC CHUYÊN GIA SỬ DỤNG. CHÚNG TÔI ĐANG CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT RODENT CỦA CHÚNG TÔI VỚI CÁC ĐIỀU KHIỂN CỦA CHÚNG TÔI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

HEATH AND SAFETY PRODUCTS

SẢN PHẨM AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

VẬN HÀNH PEST CONTROL KHÔNG AN TOÀN. CANGZHOU JINGLONG VÀ TELEX (HONG KONG) CÓ THỂ CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO CHO CÁC CHUYÊN VIÊN PEST.

Sản phẩm nổi bật

Cangzhou Jinglong / Telex (Hong Kong) là công ty hàng đầu thế giới chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chuyên nghiệp để kiểm soát dịch hại trong dân dụng, công nghiệp, chế biến thực phẩm, gia dụng và chăn nuôi.

Điểm đến mới

Cangzhou Jinglong / Telex (Hong Kong) là công ty hàng đầu thế giới chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chuyên nghiệp để kiểm soát dịch hại trong dân dụng, công nghiệp, chế biến thực phẩm, gia dụng và chăn nuôi.